บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด เริ่มต้นก่อตั้ง เมื่อปี 2520 เพื่อดำเนินกิจการผลิต และส่งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง โดยมีโรงงานอยู่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจากกรุงเทพ ในช่วง แรกบริษัทเริ่มต้นด้วยจำนวน พนักงาน 120 คน โดยมีกำลังการ ผลิต 6 เมตริกตันต่อวัน โดยใช้วัตถุ ดิบจากในประเทศ วันนี้ของ TUM ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต ประมาณ 400 เมตริกตันต่อวัน พร้อมกับจำนวนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพใน การทำงานทั้งชายและหญิงจำนวน 6,000 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็น อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในวันนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียน แล้ว จำนวน 300 ล้านบาท เปิดรับสมัคร บุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วม งานหลายตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ซีเล็ค เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบที่มี คุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตใน ระบบมาตรฐานสากลภายใต้การจัด จำหน่ายโดย บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด สามารถจำแนกได้ดังนี้ 1.ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องชนิดธร รดา ได้แก่ ทูน่าสเต็กในน้ำมัน ทูน่า สเต็กในน้ำเกลือ ทูน่าสเต็กในน้ำ แร่ ทูน่าสเต็กในน้ำมันดอก ทานตะวันผสม ซีแอลเอ ทูน่าสเต็ก ในน้ำมันพืชผสมน้ำผัก ทูน่าแซนวิ ชในน้ำมัน และทูน่าแซนวิชในน้ำ เกลือ 2.ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องชนิดปรุงรส แบบไทย ได้แก่ ทูน่าผัดพริกใบกระ เพรา ทูน่าปรุงรสผัดพริก แกงเขียว หวานทูน่า มัสมั่นทูน่า พะแนงทูน่า น้ำพริกทูน่า และน้ำยาทูน่า 3.ปลาทูน่าในมายองเนส ได้แก่ ทู น่าแซนด์วิชสเปรด มี 2 รสชาติ คือ รสคลาสสิค และรสเอเชียนสไตล์ ทูน่าสลัดในมายองเนสไขมันต่ำ ทู น่าแซนวิชสเปรดคิดส์ สำหรับเด็ก แซลมอนสเปรด 4. ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือ เทศ 5. ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 6. ปลาซันมะในซอสมะเขือเทศ
คุณสมบัติ :

-เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี (หากมีประสบการณ์การขาย และการตลาดต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการอ่าน, เขียนและพูด
-สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
-หากมีใบรับรองผล TOEIC/TOEFL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าและส่วนงานภายในได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - TO CONTACT FOREIGN CUSTOMER FOR SALES
DISCUSSION
- TO FOLLOW UP MARKETS INFORMATION AND
REGULATION OF EACH COUNTRIES
สวัสดิการ : 1.โบนัส
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ประกันชีวิตหมู่
5.จัดนำเที่ยวประจำปี
6.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
7.ประกันสังคม
8.เงินช่วยงานมงคลสมรส
9.ค่ารักษาพยาบาล
10. ฟิตเนส
11.เงินร่วมทำบุญงานศพ
12.ชุดฟอร์มพนักงาน
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณกาญจนา (ส่วนสำนักงาน), คุณวรารัตน์ (ส่วนโรงงาน)
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

-เพศชายอายุ 23 ปี ขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Hardware/ Software อย่างน้อย 1  ปี
-เคยผ่านงานทางด้านการติดตั้งระบบเครือข่าย LAN ขนาดเล็ก
-หากมีความรู้ความสามารถในโปรแกรม Windows และ MS-Ofice Applications เป็นอย่างดี
-มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
-หากมีความรู้ด้าน Netware จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และให
สวัสดิการ : 1.โบนัส
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ประกันชีวิตหมู่
5.จัดนำเที่ยวประจำปี
6.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
7.ประกันสังคม
8.เงินช่วยงานมงคลสมรส
9.ค่ารักษาพยาบาล
10. ฟิตเนส
11.เงินร่วมทำบุญงานศพ
12.ชุดฟอร์มพนักงาน
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณกาญจนา (ส่วนสำนักงาน), คุณวรารัตน์ (ส่วนโรงงาน)
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและระบบคุณภาพ ISO, HACCP, GMP เป็นต้น
- ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการบริหารงานบุคคลสายโรงงานตั้งแต่ 1,000 คน

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : -
สวัสดิการ : 1.โบนัส
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ประกันชีวิตหมู่
5.จัดนำเที่ยวประจำปี
6.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
7.ประกันสังคม
8.เงินช่วยงานมงคลสมรส
9.ค่ารักษาพยาบาล
10. ฟิตเนส
11.เงินร่วมทำบุญงานศพ
12.ชุดฟอร์มพนักงาน
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณกาญจนา (ส่วนสำนักงาน), คุณวรารัตน์ (ส่วนโรงงาน)
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศชายอายุ 30 ปี ขึ้นไป
- การศึกษาระดับ  ปริญญาตรีขึ้นไป   สาขา  รัฐศาสตร์,  นิติศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง    
- มีประการณ์  5  ปี  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  สายโรงงาน
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถพูด  อ่าน  เขียน  ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบ  ISO

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ประจำโรงงานสงขลา
สวัสดิการ : 1.โบนัส
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ประกันชีวิตหมู่
5.จัดนำเที่ยวประจำปี
6.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
7.ประกันสังคม
8.เงินช่วยงานมงคลสมรส
9.ค่ารักษาพยาบาล
10. ฟิตเนส
11.เงินร่วมทำบุญงานศพ
12.ชุดฟอร์มพนักงาน
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณกาญจนา (ส่วนสำนักงาน), คุณวรารัตน์ (ส่วนโรงงาน)
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการอ่าน-เขียน-เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ติดตามรูปแบบหรือรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์จากลูกค้าภายในประเทศ และจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับ
สวัสดิการ : 1.โบนัส
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ประกันชีวิตหมู่
5.จัดนำเที่ยวประจำปี
6.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
7.ประกันสังคม
8.เงินช่วยงานมงคลสมรส
9.ค่ารักษาพยาบาล
10. ฟิตเนส
11.เงินร่วมทำบุญงานศพ
12.ชุดฟอร์มพนักงาน
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ
ติดต่อ : คุณกาญจนา (ส่วนสำนักงาน), คุณวรารัตน์ (ส่วนโรงงาน)
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศชาย/หญิง 30 ปี ขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบัญชี      
- ประสบการณ์  5  ปี  ด้านบัญชีต้นทุน,  บัญชีภาษีอากร,  การปิดงบการเงิน 
   BOI และการทำบัญชีโรงงาน
- มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel
-  มีความรู้ทางด้านกฎหมายภาษีอากร
- มีความสามารถในการตรวจสอบการควบคุมกายในและวิเคราะห์งบการเงิน
- หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม  SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ประจำโรงงานจังหวัดสงขลา
สวัสดิการ : 1.โบนัส
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ประกันชีวิตหมู่
5.จัดนำเที่ยวประจำปี
6.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
7.ประกันสังคม
8.เงินช่วยงานมงคลสมรส
9.ค่ารักษาพยาบาล
10. ฟิตเนส
11.เงินร่วมทำบุญงานศพ
12.ชุดฟอร์มพนักงาน
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณกาญจนา (ส่วนสำนักงาน), คุณวรารัตน์ (ส่วนโรงงาน)
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน

กำลังดำเนินการ...บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
สำนักงาน : 979/13-16 ชั้นเอ็ม อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 022980025 , 02-2980025 ต่อ 112,114, 034-816444-6 แฟกซ์ : 02-2980443
อีเมล์ : kanjana_ni@thaiunion.co.th
เว็บไซต์ : http://www.thaiuniongroup.com
ติดต่อ : คุณกาญจนา (ส่วนสำนักงาน), คุณวรารัตน์ (ส่วนโรงงาน)