บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด

JWD - a subsidiary of JVK Holdings Company Limited is a Thailand and Indo-China based high-technology integrated logistics solutions provider that enables clients to take full advantage of the benefits that accrue from the outsourcing of logistics activities. Our focus is upon meeting the unique and ever changing supply chain requirements of our clients on an ongoing basis and enhancing that evolution with innovative solutions that facilitate a competitive advantage for our clients in their markets. There by JWD operates as either a Lead Logistics Provider (LLP) or as the provider of individual or multiple-components of our clients' supply chain service needs from taking responsibility for inbound/outbound transportation, customs clearance, inventory and warehouse management, the provision of a full range of ancillary and co-packing services, and distribution to customers both overseas and throughout Thailand and Indo-China, all to the highest standards of service at the lowest cost possible.
คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับปวส. - ปริญญาตรี
- มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน และความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ ทนต่อสภาวะความกดดันได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office EXCEl
- มีความรู้ด้านงานบุคคล จัดซื้อ และ คลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่ คลังสินค้าสามวา, มีนบุรี
ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : Stock สินค้า , งานจัดซื้อ และ บุคคล
สวัสดิการ : นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประกันชีวิตกลุ่ม, ยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี ฯลฯ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( มีนบุรี, คลองสามวา )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณสุวิมล ทองขาว
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาชีวอนามัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในการจัดการด้านความปลอดภัย
- มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ ตามที่กระทรวงแรงงานรับรอง
- มีความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัย การฝึกอบรม
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ ทนต่อสภาวะความกดดันได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังสินค้าแหลมฉบัง, ชลบุรี

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : -
สวัสดิการ : นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประกันชีวิตกลุ่ม, ยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี ฯลฯ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณสุวิมล ทองขาว
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- Age not over 30 years old.
- Bachelor's degree in accounting.
- At least 1 years experience in accounting.
- Must be able to work under pressure.
- Fair communication in English.
- Good computer skill especially Microsoft Excel.
- Able to use Express or Formula accounting program would be an advantage.

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : Be responsible to maintains for accurate accounting record reconciles account balance and report, post and updates transactions to general and subsidiary ledgers. Check expenses reports and correctly pays.
สวัสดิการ : นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประกันชีวิตกลุ่ม, ยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี ฯลฯ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณสุวิมล ทองขาว
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 - ปวส.
- มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน และความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
- หากมีประสบการณ์ และสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังสินค้าสามวา, มีนบุรี กทม.

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : -
สวัสดิการ : นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประกันชีวิตกลุ่ม, ยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี ฯลฯ
จำนวนที่รับ : 10 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( มีนบุรี, คลองสามวา )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณสุวิมล ทองขาว
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- สามารถใช้งาน Computer ได้ดี

- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น

- สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ตรวจสอบสภาพ จำนวน ของสินค้าที่รับเข้า / ปล่อยออก
- ลงทะเบียนสินค้ารับเข้าคลัง
- จัดเก็บสินค้าตาม class
- ตรวจนับสินค้า
- ตรวจเช็คสภาพการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์
- งานตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประกันชีวิตกลุ่ม, ยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี ฯลฯ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณสุวิมล ทองขาว
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 ขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน และความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
- รู้เส้นทางในจังหวัดกรุงเทพฯ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่, บางกะปิ กรุงเทพฯ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : -
สวัสดิการ : นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประกันชีวิตกลุ่ม, ยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี ฯลฯ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณสุวิมล ทองขาว
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

มีความซื่อสัตย์ ขยัน ทนต่อสภาวะกดดันได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักที่จะบริการ มีความรับผิดชอบ
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้ 

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : รับโทรศัพท์ ต้อนรับลูกค้า ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประกันชีวิตกลุ่ม, ยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี ฯลฯ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณสุวิมล ทองขาว
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- Male/Female, Age 25 - 30 years old.
- Bachelor’s Degree or higher in any related field.
- Minimum 0 – 2 years in Purchasing.
- Good command of computer (Microsoft Office, E-mail, Internet).
- Good command in of spoken and written English.
- Be able to work as a teamwork approach.

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : -
สวัสดิการ : นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประกันชีวิตกลุ่ม, ยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี ฯลฯ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณสุวิมล ทองขาว
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ด้านการฝึกอบรม และงานด้านทรัพยากรบุคคล

- มีความรู้ด้าน ISO / ติดตามงาน / มีทัศนคติที่ดี อัธยาศัยดี

- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ Microsoft Office
 

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ควบคุมเอกสารให้อยู่ในระบบ ISO
สวัสดิการ : นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประกันชีวิตกลุ่ม, ยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี ฯลฯ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณสุวิมล ทองขาว
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

-

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : -การวางแผนกำลังคน, การกำหนดแนวทางในการสรรหา, การกำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากร, การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการว่าจ้าง
-การกำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม, การกำหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานฝึกอบรม, การกำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผล, การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรระยะยาว
-การบริหารค่าจ้าง, การบริหารสวัสดิการ และเงินจูงใจประเภทต่างๆ ,ประกันสังคม, ภาษี, ประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ, การท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-การกำหนดนโยบายในการบริหารแรงงานสัมพันธ์, การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก, การบริหารข้อร้องเรียน และความขัดแย้งด้านแรงงาน
-มีจัดทำระบบ ISO, KPI
-การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
-ต้องรับผิดชอบดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรทั้งส่วนสำนักงานใหญ่และส่วนสาขา
สวัสดิการ : นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประกันชีวิตกลุ่ม, ยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจำปี ฯลฯ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณสุวิมล ทองขาว
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน

กำลังดำเนินการ...บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด
222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2379-5246 , 0-2379-5246-7 ต่อ 601 แฟกซ์ : 0-2379-5249
อีเมล์ : recruit@jwd-logistics.com
เว็บไซต์ : http://www.jwd-logistics.com
ติดต่อ : คุณสุวิมล ทองขาว