บริษัท เวสท์คอน จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ มานานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ปัจจุบันได้พัฒนามาตรฐานการก่อสร้าง โดยมีการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน เราจึงมีความต้องการนักก่อสร้าง ที่รักอาชีพงานก่อสร้าง มีความรู้ ความสามารถงานก่อสร้างให้ก้าวไกล ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ :

 • วุฒิปวส.  ก่อสร้าง, สถาปัตย์          
 •  มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง 
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  :  โครงการก่อสร้าง  กรุงเทพฯ  และปริมณฑล     

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : เขียนแบบ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตย์
สวัสดิการ : วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, บ้านพัก, จัดนำเที่ยวพักผ่อนประจำปี, การอบรมสัมมนา และสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณนงนุช
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :
 • มีความสามารถในการเตรียมการ  และรายงานผลการดำเนินงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบ และพร้อมสู้งานหนัก
 • ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้าง ด้านงานสถาปัตย์ พร้อมติดตามและเร่งรัดงานให้ได้ตามเป้าหมาย
  สวัสดิการ : วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, บ้านพัก, จัดนำเที่ยวพักผ่อนประจำปี, การอบรมสัมมนา และสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณนงนุช
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :

  มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ  1  ปีขึ้นไป
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ถ้ามีประสบการณ์งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

  ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : -
  สวัสดิการ : วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, บ้านพัก, จัดนำเที่ยวพักผ่อนประจำปี, การอบรมสัมมนา และสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณนงนุช
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :
 • ชาย   อายุ  26-35  ปี
 • มีใบขับขี่
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  :  โครงการก่อสร้าง  กรุงเทพฯ  และปริมณฑล          
 • ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : -
  สวัสดิการ : วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, บ้านพัก, จัดนำเที่ยวพักผ่อนประจำปี, การอบรมสัมมนา และสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณนงนุช
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี  ขึ้นไป        
 •  มีความสามารถในการเตรียมการ  และรายงานผลการดำเนินงาน    
 • ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพงาน เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงาน
  สวัสดิการ : วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, บ้านพัก, จัดนำเที่ยวพักผ่อนประจำปี, การอบรมสัมมนา และสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณนงนุช
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :

  • อายุ 35 ปี  ขึ้นไป     
  • วุฒิปริญญาตรี     
  • มีประสบการณ์บริหารงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  ไม่น้อยกว่า 8 ปี     
  • มีลักษณะเป็นผู้นำสูง  มีความรับผิดชอบ  กล้าตัดสินใจ 
  • สถานที่ปฏิบัติงาน  :  โครงการก่อสร้าง  กรุงเทพฯ  และปริมณฑล

  ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : มีความสามารถในการวางแผนงาน, จัดการประชุม, บริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน ตามระยะเวลา และคุณภาพของ งานก่อสร้างที่กำหนด และประสานงานกับเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ได้เป็นอย่างดี
  สวัสดิการ : วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, บ้านพัก, จัดนำเที่ยวพักผ่อนประจำปี, การอบรมสัมมนา และสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณนงนุช
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี   ไม่จำกัดสาขา         
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  :  โครงการก่อสร้าง  กรุงเทพฯ  และปริมณฑล     
 • ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : -
  สวัสดิการ : วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, บ้านพัก, จัดนำเที่ยวพักผ่อนประจำปี, การอบรมสัมมนา และสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณนงนุช
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรี  ขึ้นไป         
 • มีประสบการณ์บริหารงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  ไม่น้อยกว่า 1 ปี         
 • มีความสามารถใช้  Computer  โปรแกรม  Microsoft  Project  ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ         
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  :  โครงการก่อสร้าง  กรุงเทพฯ  และปริมณฑล 
 • ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : บริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน ตามระยะเวลา และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างตามกำหนด
  สวัสดิการ : วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, บ้านพัก, จัดนำเที่ยวพักผ่อนประจำปี, การอบรมสัมมนา และสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ
  ติดต่อ : คุณนงนุช
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :
 • อายุ 30 ปี  ขึ้นไป         
 • วุฒิปริญญาตรี  วศ.บ. โยธา         
 • มีประสบการณ์บริหารงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  ไม่น้อยกว่า 8 ปี         
 • มีลักษณะเป็นผู้นำ  สามารถทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้ดี         
 • มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาการทำงาน  และสรุปผลการดำเนินการได้         
 • มีความสามารถใช้  Computer  โปรแกรม  Microsoft  Project  ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ         
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  :  โครงการก่อสร้าง  กรุงเทพฯ  และปริมณฑล
    
 • ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : มีความสามารถในการวางแผนงาน ติดตามและสรุปผลงาน เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์, จัดทำ Cost Control, Material List

  สามารถบริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน ตามระยะเวลาและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างตามกำหนด
  สวัสดิการ : วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, บ้านพัก, จัดนำเที่ยวพักผ่อนประจำปี, การอบรมสัมมนา และสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณนงนุช
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน

  กำลังดำเนินการ...  บริษัท เวสท์คอน จำกัด
  2 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์ : 0-2399-0800 , 0-2399-0800 แฟกซ์ : 0-2399-0880
  อีเมล์ : nongnuch.a@westcon.co.th
  เว็บไซต์ : http://www.westcon.co.th
  ติดต่อ : คุณนงนุช