บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องรัดหีบห่อ เครื่องยิงตะปู เครื่องเจาะเหล็ก เครื่องมือลม รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงาน นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนี ขณะนี้บริษัทฯกำลังขยายงาน และต้องการผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง  อายุ 23-28ปี
 • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการตลาด  การจัดการ  หรืออื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย 1 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : ให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการแก่ลูกค้า รับผิดชอบเอกสารการขายต่าง ๆ และสนับสนุนงานของส่วนงานขาย
  สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสประจำปี , การฝึกอบรม, เงินกู้ยืม,จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษแก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆเช่น สมรส อุปสมบท ถึงแก่กรรม และอื่นๆ
  จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณธัญญธร เหมือนเผ่า
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  ดูแผนที่
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง  อายุ 23- 28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป  โดยเฉพาะการสำรวจข้อมูลตลาดและการส่งเสริมการขาย
  • มีความสามารถในการนำเสนอ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

    

    

  ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : สำรวจข้อมูลด้านการตลาด ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
  สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสประจำปี , การฝึกอบรม, เงินกู้ยืม,จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษแก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆเช่น สมรส อุปสมบท ถึงแก่กรรม และอื่นๆ
  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณธัญญธร เหมือนเผ่า
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  ดูแผนที่
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :

  เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความกระตือรือร้น

  ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : -
  สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสประจำปี , การฝึกอบรม, เงินกู้ยืม,จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษแก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆเช่น สมรส อุปสมบท ถึงแก่กรรม และอื่นๆ
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณธัญญธร เหมือนเผ่า
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  ดูแผนที่
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :

  -เพศชาย
  -อายุระหว่าง 25-30 ปี
  -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -มีความขยัน,อดทน
  -บุคคลิกภาพดี
  -มีรถยนต์ส่วนตัว

  ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : เป็น Sales เคยขายสินค้าอุตสาหกรรมด้านเทคนิคและด้านงานขายในโรงงาน
  สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสประจำปี , การฝึกอบรม, เงินกู้ยืม,จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษแก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆเช่น สมรส อุปสมบท ถึงแก่กรรม และอื่นๆ
  จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณธัญญธร เหมือนเผ่า
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  ดูแผนที่
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :
 • เพศชาย  อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการตลาด , การโฆษณา หรืออื่น ๆ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาพิเศษ
 • ยินดีรับผู้จบใหม่ที่มีความสามารถและกระตือรือร้น
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : นำเสนอขายสินค้า รวมถึงการให้ข้อมูลด้านบริการ ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายตลาดใหม่ ๆ
  สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสประจำปี , การฝึกอบรม, เงินกู้ยืม,จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษแก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆเช่น สมรส อุปสมบท ถึงแก่กรรม และอื่นๆ
  จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณธัญญธร เหมือนเผ่า
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  ดูแผนที่
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :
  -ชาย/หญิง
  -อายุ 23 ปีขึ้นไป
  -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือการตลาด
  -หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (โปรแกรม Microsoft Office,Internet และ E-mail)
  -มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
  ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : ดูแลลูกค้ากลุ่มโรงเรียนอนุบาล,โรงเรียนนานาชาติและร้านค้า
  สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสประจำปี , การฝึกอบรม, เงินกู้ยืม,จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษแก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆเช่น สมรส อุปสมบท ถึงแก่กรรม และอื่นๆ
  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณธัญญธร เหมือนเผ่า
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  ดูแผนที่
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :

  -เพศชาย
  -อายุ 27-35 ปี
  -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศว,การตลาด หรือปริญญาโท สาขา MBA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -หากเคยทำงานเป็นวิศวกรโรงงานหรือพนักงานขาย มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -มีรถยนต์ส่วนตัว

  ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : บริหารทีมงานขายและด้านงานขาย
  สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสประจำปี , การฝึกอบรม, เงินกู้ยืม,จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษแก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆเช่น สมรส อุปสมบท ถึงแก่กรรม และอื่นๆ
  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณธัญญธร เหมือนเผ่า
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  ดูแผนที่
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน
  คุณสมบัติ :
 • เพศชาย  อายุ 29-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และมีรถยนต์ส่วนตัว
 • ลักษณะของงาน : งานประจำ
  รายละเอียดของงาน : • รับผิดชอบงานด้านการตลาด ตรวจสอบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดสินค้าและบริการของบริษัท ทั้งในตัวสินค้า บริการ ราคา การกระจายสินค้า และการส่งเสริมการขาย
  • รับผิดชอบวางแผนงานการตลาดของสินค้าหรือตราสินค้าที่ได้รับมอบหมาย ดูแลและผลักดันติดตามผลให้ได้ตามเป้าหมาย
  สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสประจำปี , การฝึกอบรม, เงินกู้ยืม,จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษแก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆเช่น สมรส อุปสมบท ถึงแก่กรรม และอื่นๆ
  จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
  เงินเดือน : ไม่ระบุ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
  ติดต่อ : คุณธัญญธร เหมือนเผ่า
  สมัครงานนี้
  เก็บงานนี้ไว้
  งานที่เก็บทั้งหมด
  ดูแผนที่
  พิมพ์หน้านี้
  ส่งให้เพื่อน

  กำลังดำเนินการ...  บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
  314,316,318,320,322 ซอยจันทน์ 32 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : 0-2675-8230 , 0-2675-8230 , 0-2675-8240 (Auto) แฟกซ์ : 0-2212-1448
  อีเมล์ : thanyatorn@nandee.co.th
  เว็บไซต์ : http://www.nandee.co.th
  ติดต่อ : คุณธัญญธร เหมือนเผ่า