บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000:2000,GMP ( เป็นบริษัทฯ ในกลุ่มสหพัฒน )
คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง

2. วุฒิม.6, ปวช., ปวส.

3. มีทักษะด้านการคำนวน (คณิตศาสตร์)

4. ไม่แพ้เครื่องสำอางและสารเคมี

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ทดลองวิทยาศาสคร์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : 6,500 - 6,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทาง จดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- จบ ป.ตรี-โท สาขาบริหารงานบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง

 

- อายุ  33-40 ปี

 

- มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 10 ปี (ด้านบริหาร 5 ปี)

 

- มีความรู้ในระบบ ISO  /  KPI  / BSC  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์งานบริหารบุคคลทั้งระบบ (มีความเชียวชาญงานสรรหาจะได้รับการพิจารณาพิเศษ)

- ชอบงานท้าทาย มีหลักการบริหารดำเนินงานตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

   มีหลักการบริหารคน เพื่อสร้างคนเก่ง คนดี

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : บริหารงานบุคคล-สรรหา และ แรงงานสัมพันธ์
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

1.เพศชาย - หญิง

2.อายุ 35 ปี ขึ้นไป

3.วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป

4.ประสบการณ์ 10  ปีขึ้นไป ( ด้านโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหาร หรือ ยา )

(สามารถปฎิบัติงานที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้)

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ดูแลบริหาร และติดตามงานในระบบ Logistics ได้แก่ Material Planning , Planning and Control างแผน ประสานงาน ควบคุม และติดตาม ให้แผนงานทางด้าน Logistics มีประสิทธิภาพ และสามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจและเป้าหมาย
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- จบป. ตรี   ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ ด้านการประสานงานหรือการติดต่อลูกค้า หรือฝ่ายขาย  อย่างน้อย 1 ปี

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า หรือนำเสนอสูตรที่ปรับปรุงใหม่
- วางแผนด้านการตลาด เพื่อให้สามารถตอบสนอง
เป้าหมายของบริษัทฯ
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรม (เครื่องกล,ไฟฟ้า,อิเลคโทรนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5. มีความรู้ระบบ GMP, ISO 9001 , ISO 14001

6. สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ดี (โปรแกรม SAP)

7. ปฏิบัติงานที่ ศรีราชา จ.ชลบุรี

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล โรงงานผลิตเครื่องสินค้า House Hold Products
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง

2. จบปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล

3. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

4. สามารถปฏิบัติที่โรงงาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ดูแล เครื่องจักรในการผลิตสินค้า
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

1. เพศชาย

2. อายุ 25-35 ปี

3. วุฒิปริญญาตรี

4. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 

5. เชี่ยวชาญการติดต่องานราชการและการขอใบอนุญาตต่าง ๆ

6. มีจิตวิญญาณรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

   หากมีประสบการณ์งานด้าน ความปลอดภัย จป.พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล อาคารสำนักงาน งานซ๋อม สร้าง วางแผนการใช้รถ จัดระบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

1. วุฒิปริญญาตรี การตลาด, บริหารธุรกิจ และภาษาอังกฤษ

2. สามารถพูด,อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : วางแผน, บริหารการตลาด และติดต่อประสานงาน กับลูกค้าต่างประเทศ
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

-  ป.ตรี   สาขา ออกแบบ / นิเทศน์ศิลป์ / ศิลปประยุกต์

-  หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ออกแบบ ผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆ
ตาม concept ของสินค้า หรือ ความต้องการของลูกค้า
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาตร์เคมี,เครื่องสำอาง

- เพศชาย/หญิง

- ดูแลกลุ่มสินค้าด้าน Make - Up

- ไม่แพ้สารเคมีหรือเครื่องสำอาง

 

  **หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หรือยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - คิดค้น พัฒนากลุ่มสินค้าต่างๆ ตามความต้องการของ
ลูกค้า หรือแนวโน้มตลาดเครื่องสำอาง
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : 5 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

1. วุฒิปวส.- ปริญญาตรี

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

3. ติดต่อ ประสานงาน นำเสนอ งานได้ดี

4. สถานที่ ปฏิบัติงานที่ บางนา กม.17

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ดูแล ประสานงาน ระหว่างพนักงานในการผลิต กับหน่วยงาน จัดทำเอกสาร รายงาน
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

1. ปริญญาตรี สาขาบรรจุภัณฑ์ ,พอลิเมอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถปฏิบัติงานที่ โรงงาน จ.ชลบุรีได้

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ทดสอบและศึกษาข้อมูลของบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่ทุกประเภทก่อนมีการผลิต เพื่อให้กระบวนการบรรจุสินค้าในการผลิตจริง ตรงตามเป้าหมายแผนการผลิต
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

1. หญิง อายุ 20-30 ปี

2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี

3. บุคลิกดี , มีมนุษยสัมพันธ์, น้ำเสียงไพเราะ

4. รักงานบริการ และมี service mind

5. มีทักษะในการสื่อสารได้ดี

6. สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้

กรณีสมัครทาง Internet กรุณาแนบรูปถ่ายมาด้วย

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : รับโทรศัพท์ และต้อนรับลูกค้า
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : 9,000 - 9,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. อายุ 20-35 ปี

3. ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

3. หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ดำเนินการนำเข้าจากกระทรวงต่างๆ ติดต่อธนาคาร ควบคุมประสานงานกับ Shipping ให้สามารถออกของได้ทันตามเวลาที่กำหนด
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ทำงาน จันทร์ -ศุกร์
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอังคณา
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน

กำลังดำเนินการ...บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน 115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ซอย 10 ) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2676-2727 , 0-2676-2727 ต่อ 217 แฟกซ์ : 02-676-4493, 02-676-2726
อีเมล์ : recruiter@snjinter.com
เว็บไซต์ : http://www.snjinter.com
ติดต่อ : คุณอังคณา