parttime

PARTTIME เสาร์ อาทิตย์ หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ประมาณ 500 บาท สามารถทำที่บ้านได้ งาน Parttime/Fulltime รายได้ประมาณ 500 บาท (Parttime) คุณสมบัติ - อายุ 18 ปีขึ้นไป - จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมาย - ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จะพิจารณาเป็น พิเศษ สนใจติดต่อ ( คุณสยาม ) SS24016 โทร. 087-590-8400 , 085-124-4180
คุณสมบัติ :

PARTTIME เสาร์ อาทิตย์ หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ประมาณ 500 บาท สามารถทำที่บ้านได้

พาร์ทไทม์ รายได้เสริม สามารถทำที่บ้านได้ ประมาณ 500 บาท ด่วน!

        คุณสมบัติ

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมาย

- ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ  ( คุณสยาม )  SS24016

โท. 087-590-8400 , 085-124-4180

http://bkkjobparttime.wordpress.com/

ลักษณะของงาน : งานอิสระ
รายละเอียดของงาน : PARTTIME เสาร์ อาทิตย์ หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ประมาณ 500 บาท สามารถทำที่บ้านได้
พาร์ทไทม์ รายได้เสริม สามารถทำที่บ้านได้ ประมาณ 500 บาท ด่วน!
คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมาย
- ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ ( คุณสยาม ) SS24016
โทร. 087-590-8400 , 085-124-4180
http://bkkjobparttime.wordpress.com/
สวัสดิการ : -
จำนวนที่รับ : 20 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทาง จดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
ติดต่อ : คุณสยาม
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
ดูแผนที่
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

PARTTIME เสาร์ อาทิตย์ หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ประมาณ 500 บาท สามารถทำที่บ้านได้

พาร์ทไทม์ รายได้เสริม สามารถทำที่บ้านได้ ประมาณ 500 บาท ด่วน!

        คุณสมบัติ

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมาย

- ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ  ( คุณสยาม )  SS24016

โท. 087-590-8400 , 085-124-4180

http://bkkjobparttime.wordpress.com/

ลักษณะของงาน : งานอิสระ
รายละเอียดของงาน : PARTTIME เสาร์ อาทิตย์ หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ประมาณ 500 บาท สามารถทำที่บ้านได้
พาร์ทไทม์ รายได้เสริม สามารถทำที่บ้านได้ ประมาณ 500 บาท ด่วน!
คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมาย
- ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ ( คุณสยาม ) SS24016
โทร. 087-590-8400 , 085-124-4180
http://bkkjobparttime.wordpress.com/
สวัสดิการ : -
จำนวนที่รับ : 20 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทาง จดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
ติดต่อ : คุณสยาม
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
ดูแผนที่
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

 

PARTTIME เสาร์ อาทิตย์ หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ประมาณ 500 บาท สามารถทำที่บ้านได้

พาร์ทไทม์ รายได้เสริม สามารถทำที่บ้านได้ ประมาณ 500 บาท ด่วน!

        คุณสมบัติ

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมาย

- ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ  ( คุณสยาม )  SS24016

โท. 087-590-8400 , 085-124-4180

http://bkkjobparttime.wordpress.com/

 

ลักษณะของงาน : งานอิสระ
รายละเอียดของงาน : PARTTIME เสาร์ อาทิตย์ หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ประมาณ 500 บาท สามารถทำที่บ้านได้
พาร์ทไทม์ รายได้เสริม สามารถทำที่บ้านได้ ประมาณ 500 บาท ด่วน!
คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมาย
- ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ ( คุณสยาม ) SS24016
โทร. 087-590-8400 , 085-124-4180
http://bkkjobparttime.wordpress.com/
สวัสดิการ : -
จำนวนที่รับ : 20 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทาง จดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
ติดต่อ : คุณสยาม
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
ดูแผนที่
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

พาสไทม์ประชาสัมพันธ์ คีย์ข้อมูล ส่งอีเมลล์ ทางอินเตอร์เน็ต

ลักษณะ
เป็นการคีย์ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ สามารถรับกลับไปทำที่บ้านได้ มีการสอนให้  รายได้ประมาณ 500 บาท / วัน   

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-
จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป
-
ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-
มีความขยัน และมีความรับผิดชอบ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ (ยกเว้นธนาคารออมสิน และ ธกส.)
-
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ้ามี)     
-
กรุณาจดหมายเลขนี้เพื่อเข้ามารับเอกสารด้วย  SS.24016
  
สนใจติดต่อ คุณสยาม  Tel. 085-1244180, 087-5908400


สถานที่
ตึกเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์  ถ.รัชดาภิเษก

ลักษณะของงาน : งานอิสระ
รายละเอียดของงาน : พาสไทม์ประชาสัมพันธ์ คีย์ข้อมูล ส่งอีเมลล์ ทางอินเตอร์เน็ต
ลักษณะ
เป็นการคีย์ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ สามารถรับกลับไปทำที่บ้านได้ มีการสอนให้ รายได้ประมาณ 500 บาท / วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป
-ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน และมีความรับผิดชอบ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ (ยกเว้นธนาคารออมสิน และ ธกส.)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ้ามี)
- กรุณาจดหมายเลขนี้เพื่อเข้ามารับเอกสารด้วย SS.24016

สนใจติดต่อ คุณสยาม Tel. 085-1244180, 087-5908400


สถานที่
ตึกเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก
สวัสดิการ : -
จำนวนที่รับ : 20 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทาง จดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
ติดต่อ : คุณสยาม
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
ดูแผนที่
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

พาสไทม์ประชาสัมพันธ์ คีย์ข้อมูล ส่งอีเมลล์ ทางอินเตอร์เน็ต

ลักษณะ
เป็นการคีย์ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ สามารถรับกลับไปทำที่บ้านได้ มีการสอนให้  รายได้ประมาณ 500 บาท / วัน   

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-
จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป
-
ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-
มีความขยัน และมีความรับผิดชอบ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ (ยกเว้นธนาคารออมสิน และ ธกส.)
-
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ้ามี)     
-
กรุณาจดหมายเลขนี้เพื่อเข้ามารับเอกสารด้วย  SS.24016
  
สนใจติดต่อ คุณสยาม  Tel. 085-1244180, 087-5908400


สถานที่
ตึกเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์  ถ.รัชดาภิเษก

ลักษณะของงาน : งานอิสระ
รายละเอียดของงาน : พาสไทม์ประชาสัมพันธ์ คีย์ข้อมูล ส่งอีเมลล์ ทางอินเตอร์เน็ต
ลักษณะ
เป็นการคีย์ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ สามารถรับกลับไปทำที่บ้านได้ มีการสอนให้ รายได้ประมาณ 500 บาท / วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป
-ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน และมีความรับผิดชอบ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ (ยกเว้นธนาคารออมสิน และ ธกส.)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ้ามี)
- กรุณาจดหมายเลขนี้เพื่อเข้ามารับเอกสารด้วย SS.24016

สนใจติดต่อ คุณสยาม Tel. 085-1244180, 087-5908400


สถานที่
ตึกเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก
สวัสดิการ : -
จำนวนที่รับ : 20 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทาง จดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
ติดต่อ : คุณสยาม
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
ดูแผนที่
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน

กำลังดำเนินการ...parttime
รัชดา ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0851244180 , 0851244180
อีเมล์ : jobcool.89@hotmail.com
ติดต่อ : คุณสยาม