บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจมากว่า 25ปี ประกอบธุรกิจหลักเป็นทั้งผู้ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป Knocked Down ทั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน WORKPLACE, SOHO, เฟอร์นิเจอร์ บ้าน EXCLUSIVE LIVING , เฟอร์นิเจอร์นำเข้า CASABELLA และ Life และเฟอร์นิเจอร์ครัว Modernform Kitchen โดยจัด จำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติ :

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - สนับสนุนงานเอกสารฝ่ายการตลาด
- รวบรวมข่าวจากสื่อต่างๆ
- ติดต่อสื่อและส่งข่าว
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : 0- 13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศชาย อายุ 25- 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเขียนแบบ ออกแบบได้
- มีประสบการณ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ออกแบบ/วางแพทเทิร์นงานพื้น+ผนัง
ออกแบบงานGraphic /งานตกแต่งต่าง ๆ
ออกแบบชุดโชว์- Mock-up , Display ต่าง ๆ
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : 0- 17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุ ไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่จำเป็นต่อการทำงานได้
- มีประสบการณ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อใช้ภายในองค์กร
- ออกแบบของขวัญและของที่ระลึก
- ออกแบบป้ายสำหรับงานกิจกรรฒต่างๆ
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : 0- 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , ศิลปอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- สามารถตัดต่อภาพยนต์ได้
- ทำงานนอกสถานที่ได้
- ใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO ได้
- มีความสนใจงานด้านเฟอร์นิเจอร์

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
- ตัดต่อภาพยนต์ต่างๆ
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

-เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็พิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน :
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศชายหรือหญิง
- อายุไม่เกิน 30ปี
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีพาหนะส่วนตัว

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - เสนอขายสินค้าตามโครงการต่างๆ
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศหญิง
- อายุ ไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ต้อนรับลูกค้า เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า
- ลงแปลงสินค้า การจัดวาง และแนะนำสินค้า
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

-เพศชาย 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิม.6 ขึ้นไป
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ทำงาน 3 ผลัดได้

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ตรวจความเรียบร้อยภายในอาคาร
- ควบคุมการปฎิบัติงานของ รปภ.
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
- ทำงาน 3 ผลัดได้
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรี (สาขาออกแบบและตกแต่งภายในจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์ด้านงานขายเฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี
- มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ติดต่อเพื่อแนะนำสินค้าให้กับสถาปนิกตามโครงการต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- ชายหรือหญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : -ดูแล วางแผน การทำกลยุทธ์
-จัดทำ Presentation สำหรับงานโครงการพิเศษ
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน หรือออกแบบผลิตภัณฑ์
- มีประสบการณ์ด้านออกแบบ-เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบต่างๆได้
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : -ออกแบบ-เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ /ตกแต่งภายใน
- Present งานกับลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆ
- เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
- ใช้โปรแกรมเขียนแบบต่างๆได้
- มีประสบการณ์ด้านออกแบบตกแต่งภายใน 1 ปี ขึ้นไป

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ออกแบบจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และเขียนภาพ 3D ให้กับ ลูกค้า
- ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการตกแต่ง และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้า
- ลงแบบตู้เสื้อผ้า BUILT-IN
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปวส- ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานต่าง ๆ พิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิเตอร์คล่อง

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : -ทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขาย
-ทำใบเสนอราคา รับส่ง Fax email
-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง พิมพ์คล่อง

ลักษณะของงาน : งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดของงาน : - ตรวจเซ็คข้อมูลลูกค้าในระบบคอมพิวเตอร์
- แก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- วุฒิปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน / จัดทำหลักสูตร
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน :
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเลขานุการ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร อย่างน้อย 2 ปี
- สื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน :
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : - ติดต่อประสานงาน ฝ่ายขายโชว์รูม
- พิมพ์เอกสาร ใบเสนอราคา
สวัสดิการ : - โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
- กองทุนบุตรพนักงานฯ
- ชุดยูนิฟอร์ม(บางหน่วยงาน)
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน

กำลังดำเนินการ...บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2722-8150-70 , 0-2722-8150-70 ต่อ 2494 , 2495 แฟกซ์ : 0-2722-8180-1
อีเมล์ : human_resource@modernform.co.th
เว็บไซต์ : http://www.modernform.co.th
ติดต่อ : คุณอัจฉริยา ประเสริฐศรี