บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เป็นบริษัท ในเครือของ บริษัท นันทวัน จำกัด ประกอบธุรกิจด้าน งานบริหารอาคาร ดูแลและ เดินเครื่องบำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ภายในอาคารขนาด ใหญ่ทุกประเภทครบวงจร บริษัทมีความประสงค์จะรับ สมัครบุคลากรที่มีความซื่อ สัตย์ ขยัน กระตือรือร้น รักความ ก้าวหน้า

กำลังดำเนินการ...บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 161 อาคารนันทวัน ชั้นที่ 18 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10300 จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : , 026518170-3 แฟกซ์ : 026518124
อีเมล์ : admin@nmc.co.th
เว็บไซต์ : http://www.nmc.co.th
ติดต่อ : พัชรี วงษ์สันต์