บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคมากว่า 31 ปี เช่นปลาสวรรค์ตราทาโร, ข้าว เกรียบกุ้งคาลบี้, มันฝรั่งแท่งแจ็กซ์, ขนมถั่วลันเตาอบกรอบบัน บัน, ข้าวหอมมะลิอบกรอบตราชินมัย, มะขามอบบ๊วยจี๊ดจ๊าด, ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก คิงส์คิทเช่น, กลุ่มสินค้าแม่จินต์และ กลุ่มสินค้าคัสสัน เป็นต้น
คุณสมบัติ :

เพศชาย/ อายุไม่เกิน 35 ปี/ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 2 ปี
สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด
มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
มีพาหนะส่วนตัวเพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่
มีเงินเดือน+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าสึกหรอ+ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : เสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ ในเขตที่รับผิดชอบ รายงานสภาวตลาด ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กรและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ประกันชีวิต, เครื่องแบบพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการการรักษาพยาบาล,เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และรถรับ ส่งพนักงาน
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 7,000 - 9,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณรุ่งเรือง
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

เพศชายหรือหญิง/ อายุไม่เกิน 35 ปี/ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพดี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
มีพาหนะส่วนตัวเพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่
มีเงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าสึกหรอ+ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ด้านขายและจัดการแผนการขายสินค้าช่องทาง Modern Trade ติดต่อประสานงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ประกันชีวิต, เครื่องแบบพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการการรักษาพยาบาล,เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และรถรับ ส่งพนักงาน
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 7,000 - 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณรุ่งเรือง
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

ตรวจนับสินค้าที่มาส่งตรงตามใบส่งของ
จัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมตามหมวดหมู่สินค้าที่กำหนด
จ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามใบส่งของ
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนที่รับผิดชอบ

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ตรวจนับสินค้า, จัดเก็บสินค้า, จ่ายสินค้าให้ตรงตามใบส่งสินค้า และดูแลรับผิดชอบสินค้าในสต๊อคให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ประกันชีวิต, เครื่องแบบพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการการรักษาพยาบาล,เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และรถรับ ส่งพนักงาน
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 6,000 - 6,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ลาดกระบัง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณรุ่งเรือง
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

เพศชาย อายุ 20-28 ปี
วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีอัธยาศัยดี บุคลิกภาพดี สุภาพ และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน
มีทักษะการรับโทรศัพท์และจัดการงานด้านเอกสารได้ดี
มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารในองค์กร
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ประกันชีวิต, เครื่องแบบพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการการรักษาพยาบาล,เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และรถรับ ส่งพนักงาน
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 8,500 - 10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณรุ่งเรือง
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

เพศชายหรือหญิง  อายุ 22-28 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน
มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และวินัยในการทำงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพดี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ด้านบริหารจัดเก็บหนี้สิน วิเคราะห์วงเงิน เปิดหน้าบัญชีร้านค้า ติดตาม รายงานผลลูกหนี้บริษัท ตรวจสอบการชำระค่าสินค้า จัดทำใบลดหนี้เพิ่มหนี้ลูกค้า จัดทำเงินรางวัลการขาย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสินเชื่อบริษัท
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ประกันชีวิต, เครื่องแบบพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการการรักษาพยาบาล,เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และรถรับ ส่งพนักงาน
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร( ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง )
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณรุ่งเรือง
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน
คุณสมบัติ :

เพศชาย/ อายุไม่เกิน 35 ปี/ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด
สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานขาย
มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
มีเงินเดือนประจำ+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะของงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : เสนอขายสินค้า ให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป ในเขตที่ได้รับมอบหมาย, ดูแล ตรวจเช็คสินค้าให้ตรงกับสต๊อค
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ประกันชีวิต, เครื่องแบบพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการการรักษาพยาบาล,เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และรถรับ ส่งพนักงาน
จำนวนที่รับ : 10 อัตรา
เงินเดือน : 6,500 - 7,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : รับสมัครผ่านทางเว็บ Job1hit
ติดต่อ : คุณรุ่งเรือง
สมัครงานนี้
เก็บงานนี้ไว้
งานที่เก็บทั้งหมด
พิมพ์หน้านี้
ส่งให้เพื่อน

กำลังดำเนินการ...บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรี นครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1600 , 0-2301-1600, 0-2301-1700 แฟกซ์ : 0-2301-1830
อีเมล์ : rungrueang@pm.premier.co.th
เว็บไซต์ : http://www.premier-marketing.co.th
ติดต่อ : คุณรุ่งเรือง