บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ดูทั้งหมด 710

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ด่วน!!)

      
เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ (ด่วน!)
จำนวน    1 อัตรา
กลุ่มงาน    (04) ประชาสัมพันธ์
สังกัด    มูลนิธิดำรงชัยธรรม

ประสบการณ์    2-3 ปี


หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  
1.ออกแบบและผลิตวารสารมูลนิธิ “ดีเอ็ม นิวส์” รายเดือนทั้งกระบวนการ (ขนาด A3 หน้า-หลังจำนวนอย่างน้อย 2 แผ่น ขาว-ดำ กระดาษน้ำตาล)
1.1เขียนบทความที่จำเป็น
1.2ติดตามบทความจากนักเขียนต่างๆ
1.3ออกแบบรูปเล่ม
1.4พิสูจน์อักษรเบื้องต้น
1.5ผลิตวารสารออกเป็นประจำทุกเดือน เดือนละประมาณ 400-500 ฉบับ , ระบบการผลิต (ถ่ายสำเนา)
1.6พัฒนางานวารสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน

2.รับผิดชอบงานสื่อสารประชาสัมพันธ์มูลนิธิ ได้แก่
2.1วางแผนงานประชาสัมพันธ์ประจำปี
2.2ติดตามจัดทำข่าวกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ , บันทึกภาพ , เขียนข่าว , ส่งข่าว
2.3จัดทำแฟ้มข่าว ภาพข่าว วิดีโอ งานมูลนิธิให้เป็นระบบ สามารถสืบค้นใช้งานได้ง่าย
2.4ประสานงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง
3.อัพโหลดข้อมูลข่าวสารบน www.damrongchaitham.com อย่างสม่ำเสมอ
4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ดูแลกำหนดเวลาการเชิดชูรางวัลเยาวชนและองค์กร เพื่อนำเสนอต่อไป เป็นต้น

คุณสมบัติ   


1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
3.สามารถจัดทำวารสาร ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ ได้
4.มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Photoshop หรือโปรแกรมกราฟฟิกที่ เกี่ยวข้อง และโปรแกรมตัดต่อภาพ เป็นต้น
5.สามารถวางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ
6.มีทักษะด้านการสื่อสารและภาษาไทยดีเยี่ยม
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน กระตือรือร้น ปรับตัวได้ดี
8.ทำงานเร็ว คล่องแคล่ว จัดการงานได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
9.หากมีประสบการณ์งานทางด้านการศึกษาหรือกิจกรรมเพื่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10.มีความพร้อมในการปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว (ต่างจังหวัด)

 

สนใจกรอกใบสมัครงานได้ที่ http://www.gmmgrammy.com/gjob/gjob2009/

 

 

แหล่งที่มา : gmmgrammy อัพเดท : 26-08-2553 14:52 น.