ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

ดูทั้งหมด 1351

 

สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง (วันนี้ - 29 ก.ย. 53)สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมา) ดังนี้


1. ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา


- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. หรือผู้ที่จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล


2. ปฏิบัติงานด้านประสานงานโครงการ จำนวน 3 อัตรา


-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา


3. ปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 อัตรา


- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปวส. ไม่จำกัดสาขา


4. ปฏิบัติงานด้านพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี สาขา พฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในงานด้านพฤกษศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี


5. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา


- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในงานบรรณารักษ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี


6. ปฏิบัติงานด้านเคมีวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา


- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง


7. ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง


8. ปฏิบัติงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา


- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง


9. ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา


- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง


10. ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา


- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


11. ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา


- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปวส.


12. ปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา


- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


13. คนงาน จำนวน 1 อัตรา


- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 

สถานที่รับสมัคร


ฝ่ายบริการทั่วไป สถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

โทร 025902600 ,0845445853

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย อัพเดท : 09-09-2553 15:58 น.