ทีวีบูรพารับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

ดูทั้งหมด 4808

 

บริษัททีวีบูรพา ผู้ผลิตสารคดีคุณภาพ อาทิ  รายการคนค้นฅน กบนอกะลา ฯลฯ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

 

ทีวีบูรพา และบ้านบันดาลใจ  รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์รายการสารคดีคุณภาพ  ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้
     

1)ฝ่ายสร้างสรรค์รายการ หลายอัตรา ได้แก่

* ผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Producer)

- ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการรายการโทรทัศน์อย่างน้อย 5 ปี
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน
- สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้

 

* ผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Co-producer)

- ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
- สามารถช่วยควบคุมการผลิตได้

* สร้างสรรค์รายการ

- ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
- มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลทุกประเภท และสามารถเขียนบทโทรทัศน์ได้

 

2) เจ้าหน้าที่ตัดต่อ จำนวน 5 อัตรา


-  อายุ 25-35 ปี
-  มีประสบการณ์การตัดต่อรายการสารคดีความยาว1ชั่วโมงหรือ 30 นาที ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความอดทนสูง
- สามารถใช้โปรแกรม Premiere 6.5, Premiere Pro, Photoshop, lllustrator


3) Public relations / ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา


- มีประสบการณ์ในงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีความสนใจงานประเภทสารคดีเชิงสังคม และกิจกรรมเพื่อสังคม
- มีประสบการด้านการเขียนข่าวแจก สกู๊ปพิเศษ บทสัมภาษณ์ และรายงานพิเศษ
- มีสายสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง
-สนใจ Social Network
- อายุ 27 ปี ขึ้นไป4) เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ และ CSR  จำนวน 2 อัตรา


- ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
- มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดรูปแบบกิจกรรมในเชิง CSR ได้
- สนใจงานเชิงจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคม


5) เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา


- ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
- มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชนได้6) เจ้าหน้าที่เทคนิคและโสตฯ จำนวน 2 อัตรา


- ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- ละเอียดรอบคอบ มีระเบียบ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีความรู้เรื่องอุปกรณ์โสตฯ และอุปกรณ์การถ่ายทำ
- สามารถวางระบบการจัด-เก็บ-เบิก-ยืม-คืน อุปกรณ์ได้7) บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดเทป จำนวน 2 อัตรา


- ชาย / หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านบรรณรักษ์ สามารถวางระบบการจัดเก็บวัสดุเทป และอื่นๆ ได้
- มีประสบการณ์ในสายงานบรรณารักษ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี8) พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา


- อายุไม่เกิน 45ปี
- มีประสบการณ์ในการขับรถกองถ่าย
- สามารถขับรถได้หลายประเภท
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ทำงานไม่เป็นเวลาได้
มาร่วมกัน 'จุดไฟชีวิต จุดความคิดผู้คน'

มีไฟสร้างสรรค์ ! จินตนาการจุกอก ! พกพาความอึด !

 

Update 14/01/2554สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-957-5793  หมายเลขเดียวเท่านั้น


ทุกตำแหน่งให้ส่งประวัติส่วนตัวและผลงาน มาที่


บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์
22/4 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: ( 662) 957-5793
Fax: ( 662) 957-5796

 

แหล่งที่มา : บริษัททีวีบูรพา อัพเดท : 18-01-2554 22:37 น.