ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท่าอากาศยานไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว

ดูทั้งหมด 785

 

บริษัทท่าอากาศยานไทย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและกู้ภัย ณ ท่าอากาศยาน วันนี้ - 11 ก.พ. 54

 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว  ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและกู้ภัย  ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ

 

-  ตำแหน่งงานหมายเลข 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 19 อัตรา 

-  ตำแหน่งงานหมายเลข 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง  จำนวน 2 อัตรา 

-  ตำแหน่งงานหมายเลข 3 ท่าอากาศยาน เชียงราย  จำนวน 1 อัตรา 

-  ตำแหน่งงานหมายเลข 4 ท่าอากาศยาน หาดใหญ่  จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดการว่าจ้าง

1.  มีระยะเวลาการจ้าง 5 ปี และทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกปี  หากไม่ผ่านการทดสอบให้เลิกจ้าง

2.  สามารถต่อสัญญาจ้างได้จนผู้รับจ้างอายุ 50 ปี บริบูรณ์ 

3.  ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจำปี และการต่อสัญญาจ้าง

4.  กำหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือน  เดือนละ  7,300 บาท 

5.  จ่ายค่าทำงานเวรนอกเวลาทำการ คือ วันทำการ 470 บาท และวันหยุด 640 บาท 

 

คุณสมบัติทั่วไป

1.  มีสัญชาติไทย 

2.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร  

3.  สามารถทำงานให้แก่ ทอท. ได้เต็มเวลา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


1.  เพศชาย  และต้องพ้นภาระรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารมาแล้ว  หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากกรมการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3

2.  มีคุณวุฒิตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ขึ้นไป) ไม่จำกัดสาขา

3.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกินกว่า 28 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

4.  มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร  และค่าของส่วนสูงลบด้วยน้ำหนักอยู่ระหว่าง  90 - 110 

5.  มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย 

6.  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

7.  สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ 

8.  หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือมีประสบการณ์ด้านดับเพลิงและกู้ภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 ก.พ. 2554  ภาคเช้า เวลา 8.30 น.- 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือสำหรับตำแหน่งหมายเลข 3 สามารถสมัครได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงราย  หรือตำแหน่งหมายเลข 4  สามารถสมัครได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานหาดใหญ่  

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

2.  ประกาศนียบัตร และใบแจ้งผลการศึกษาพร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด

3.  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4.  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ

5.  ใบพ้นการรับราชการทหาร  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

6.  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ 

7.  หนังสือรับรองการทำงานด้านดับเพลิงและกู้ภัย (ถ้ามี)

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.airportthai.co.th

 

อ้างอิง  : แหล่งงานอัพเกรด วันที่ 31 ม.ค. - 7 ก.พ. 54 

 

แหล่งที่มา : ท่าอากาศยานไทย อัพเดท : 31-01-2554 14:43 น.