ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง รับราชการตำแหน่งการเงินและบัญชี

ดูทั้งหมด 500

 

     ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
     รายละเอียด

     ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
     ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
     ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

     อัตราเงินเดือน :
     (1) ปวท. 7,010-7,230
     (2) ปวส.7,670-7,910 บาท

     ประเภท: ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
     จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง
     ระดับการศึกษา :
      - ปวท.
     - ปวส.
     - อนุปริญญา
 
รายละเอียดวุฒิ :
     1. ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.ปลาย หรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ.กำหนด ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาการตลาด หรือ
     2. ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.ปลายหรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ.กำหนด ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาการตลาด และ
     3. เป้นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ

     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
     ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ): ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
     เปิดรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
     ประกาศรับสมัคร: Website: http://้http://job.dopa.go.th

 

แหล่งที่มา : http://้http://job.dopa.go.th  อัพเดท : 27-06-2554 16:57 น.