ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ก.พ. ภาค ก. 2555

ดูทั้งหมด 502


ผู้สมัครโปรดทราบ

1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ไม่ต้องตรวจดูรายชื่อ ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้

2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้

3. ผู้ที่ยังไม่ได้เลขประจำตัวสอบ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในหัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัคร และเลขประจำตัวสอบ" เพื่อรับเลขประจำตัวสอบก่อน แล้วจึงค้นหาสถานที่สอบ

4.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ


ผู้สมัครสอบ กพ ประจำปี 2555 สามารถตรวจ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ก.พ. ภาค ก. ได้ที่นี่!

สถานที่สอบ กพ 2555 ภาค ก. ค้นหาได้ที่นี่

สถานที่สอบ ก.พ. ประจำปี 2555
แหล่งที่มา : เปิดสอบงานราชการ.com อัพเดท : 23-07-2555 11:19 น.