ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ดูทั้งหมด 407

บริษัท :

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

รายละเอียดของบริษัท :

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มิได้แสวงหากำไร เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ในฐานะหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีพื้นฐาน ปรัชญา การทำงานที่มุ่งเน้นการทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ เจตนารมณ์หลักของสถาบันฯ ยังมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการประสานการทำงาน ร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคม ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กร พัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล อันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก

 

ที่อยู่ :

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

 

เขตพื้นที่ :

ต่างจังหวัด

 

จังหวัด :

นนทบุรี

 

รหัสไปรษณีย์ :

11120

 

โทรศัพท์ :

02503-3333 ต่อ 411

 

Fax :

02-5044826-8

 

สวัสดิการ :

ประกันสังคม , ท่องเที่ยวประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

แหล่งที่มา : jobth.com อัพเดท : 17-09-2555 10:26 น.