ข่าวที่เกี่ยวข้อง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ดูทั้งหมด 754
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับพนักงานสัญญาจ้าง (บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2552) ประกาศรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2552 รายละเอียด : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 2 อัตรา มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี เพื่อปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้าง 2 อัตรา สังกัดสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา วิชาเอกทางคอมพิวเตอร์ - มีความรู้ด้าน Hardware, Software ระบบเครือข่าย Internet และเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) และความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล เช่น ระบบข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database) ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การใช้ภาษา SQL เป็นต้น - มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อในการรับส่งข้อมูลแบบต่าง ๆ - มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิว เตอร์และภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมชนิดของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม แนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงานคอมพิวเตอร์ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สอบถามและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษาสำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ และรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ได้ที่ สำนักงานทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 0-2282-3243 ต่อ 134-135 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.fio.co.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ที่อยู่ : 76 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ Tel / Fax : 0-2282-3243 ต่อ 134-135 เอกสารใบสมัคร : Website : http://www.fio.co.th
แหล่งที่มา : jobthaiweb อัพเดท : 09-11-2552 14:16 น.