ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

ดูทั้งหมด 1229
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี เรื่อง : กรมประมง รับเจ้าพนักงานประมง (บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2552) ประกาศรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2552 รายละเอียด : กรมประมง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง กลุ่มงานเทคนิค จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการประมง เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาเกี่ยวกับการประมงมาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3461 1144 ในวันและเวลาราชการ ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel / Fax : 0 3461 1144 เอกสารใบสมัคร : Website : http://www.fisheries.go.th/if-kanchanaburi/
แหล่งที่มา : jobthaiweb อัพเดท : 09-11-2552 14:21 น.